Birgitta klosteret

Oppdragsgiver: Olaf Hansen AS
Utført: Oktober 2011 - Desember 2011
Montering av takrenner og nedløp. Båndtekking av tak. Alt utført i patinert sink.