Lademoen Kunstnersenter

Oppdragsgiver: Trondheim Eiendom
Utført: August 2008 - November 2008
Omlegging til Alta takskifer, utskifting av 62 Velux takvinduer og båndtekking av mansard tak. Alle takrenner, nedløp, tekkinger og beslag er utført i patinert sink.