Lilleby skole

Oppdragsgiver: Ivar S. Moe
Utført: Mars 2014 - Oktober 2014
Sanering og omlegging av 1700 kvm tak. Alle tekkinger og beslag er utført i patinert sink.