Mellomvegen 4

Oppdragsgiver: Sameiet Mellomvegen 4
Utført: April 2011 - Juni 2011
Omlegging av 400 kvm tak til Alta dråpeskifer. Alle tekkinger og beslag er utført i patinert sink.