Parken, Grilstad Marina

Oppdragsgivere: Etto Bygg og Grilstad Marina (GMN 53)
Utført: Desember 2013 - Oktober 2014
Montering av 5000 kvm alucubond fasadekledning. Alle beslag er utført i plastbelagt stål