Sverres gt 3

Oppdragsgiver: Bybroen Bolig
Utført: April 2014 - September 2014
Omlegging av 500 kvm tak til Alta takskifer. Alle tekkinger og beslag er utført i patinert sink.