Vilhelm Storms Gate 2

Oppdragsgiver: Arnstein Sørgård AS
Utført: Januar 2009 - Mars 2009
Levering og montering av alle tekkinger og beslag. Utført i patinert sink.