Singsaker Skole

Oppdragsgiver: Trondheim Eiendom
Utført: 2007
Omlegging av 4000 kvm tak med glasert taksten. Alle tekkinger og beslag er utført i patinert sink