Omlegging av tak som skifer-, stein-, decra og platetak

Levering og montering av papp- og folietak

Beslagsarbeid

Båndtekking

Fasadekledninger

Utskifting av takrenner og nedløp

Pipetekking og luftehatter

Taksikringsutstyr, som snøfangere og takstiger

Montering av solavskjerming


Har du andre spørsmål er det bare å ta kontakt. Vi er behjelpelig med det meste.